O nas

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej -  Bernard Błaszczyk

Członek Rady Nadzorczej - Zbigniew Wysocki

Członek Rady Nadzorczej - Dariusz Matkowski